Thỏa Thuận Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

[toc]
Thỏa Thuận Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

Help us vote

Thỏa Thuận Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại – Hằng Nga

Thỏa Thuận Hạn Chế Cạnh Tranh Trong Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại

Với vai trò tích cực của mình, nhượng quyền thương mại đã và đang được xem là cách thức hiệu quả để các bên mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh bằng cách khai thác các thương hiệu thành công thông qua việc chuyển giao quyền sử dụng các quyền thương mại của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền.

Cũng chính vì điều đó mà trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chứa đựng các hạn chế có khả năng tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh. Những hạn chế trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong nhiều trường hợp được giải thích là cần thiết, hợp lý nhằm bảo vệ lợi ích của bên nhượng quyền cũng như đảm bảo danh tiếng của bên nhượng quyền cũng như đảm bảo danh tiếng của hệ thống nhượng quyền.

Tuy nhiên dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, các hạn chế ở một mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh tự do. Do vậy, cần phải đặt các thỏa thuận của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh.

Thông tin sách chi tiết:

ISBN 2426826925620
Cty Phát hành NXB Tổng Hợp
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Tác giả Hằng Nga
Số trang 172
Loại bìa Bìa mềm
Ngày xuất bản 02-2009

Bình luận

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *