[LIST SÁCH HAY] 5 cuốn sách viết về động vật hay nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Thông qua các nhân vật đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh viết những câu chuyện dễ dàng đi vào trái tim của độc giả. Nguyễn Nhật Ánh đã từng nói, “Yếu tố quyết định cho một nhà văn viết cho trẻ em là tác giả có thể chạm vào tâm hồn của trẻ em hay không.” Các nhà văn đã sử dụng một cách rất đặc biệt để thể hiện tình yêu đối với trẻ thơ thông qua sự sáng tạo, đặc biệt là những sáng tác liên quan đến con vật gần gũi, đáng yêu với các em. Những cuốn... Đọc sách