phai-trai-dung-sai

Phải Trái Đúng Sai – Audio Sách tóm tắt

Lượt xem: 724
Nghe Audio cả khi tắt màn hình

Phải Trái Đúng Sai là cuốn sách best-seller tại Mỹ của giáo sư Michael Sandel, đại học Harvard.

Cuốn sách Phải Trái Đúng Sai thảo luận về vấn đề đạo đức theo cái nhìn của triết học. Tác giả đưa ra những sự kiện gây tranh cãi về các vấn đề đạo đức để mổ xẻ theo nhiều góc độ, từ quan điểm của các học thuyết triết học khác nhau, mỗi chương trình bày sâu về một học thuyết. Do đó, các ý tưởng của Aristotle, Jeremy Bentham, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Robert Nozick, và John Rawl được trình bày rõ ràng và gần gũi, mà theo New York Times là “hiếm khi được giải thích dễ hiểu đến như vậy

“Michael Sandel – có lẽ là giáo sư đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ – đã mang đến” sự minh bạch về đạo đức cho sự lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt, với tư cách là một công dân trong một xã hội dân chủ “. Ông chỉ ra rằng sự phân chia chính trị không nằm giữa cánh tả và cánh hữu , mà là nằm trong những người nhận ra không gì quý hơn là quyền cá nhân và sự lựa chọn cá nhân với những người tin vào một nền chính trị phục vụ lợi ích số đông. ”

 

Sách cùng chủ để

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *