[List sách hay] 13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị mà bạn nên đọc

[toc]

Chính trị có liên quan gì đến cuộc sống của bạn không? Câu trả lời là: mọi thứ đều sẽ liên quan đến chính trị.

Chính trị, mặc dù chỉ là một khái niệm trừu tượng nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đối với một quốc gia. Một nền chính trị mạnh mẽ bền vững sẽ đảm bảo một đất nước phát triển thịnh vượng và ngược lại. Chính trị là yếu tố làm cho lịch sử của mỗi quốc gia thịnh vượng và cũng là nguyên nhân của những bất ổn trên toàn cầu.

1. Quân vương – Niccolò Machiavelli (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Đây là bản đề cương kế hoạch nổi tiếng nhất thế giới về kế hoạch nắm bắt và giữ vững quyền lực. Thẳng thắn một cách đáng ngạc nhiên, cho đến nay, Quân vương đã duy trì được sự thực tế và khả năng dự đoán về những gì cần để trở thành một hoàng tử, một vị vua, một tổng thống.

Trong Quân vương, quan niệm của ông không bị cản trở bởi những giá trị đạo đức và luân lý thông thường; Quốc vương của ông là người và thú, cáo và sư tử. Ngày nay, kiệt tác nhỏ bé của thế kỷ 16 đã trở thành một cuốn sách phải đọc cho mọi học sinh, sinh viên về chính phủ, là cuốn sách tối thượng về sức mạnh chính trị.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

2. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản – Karl Marx (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là một cuốn sách ngắn được viết bởi các nhà tư tưởng chính trị Mác-xít người Đức Karl Marx và Friedrich Engels vào năm 1848. Nó đã được xác định là một trong những bản thảo chính trị có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Nó ủy nhiệm bởi Đảng Cộng sản, nó đặt ra mục đích và chương trình của đảng. Nó giới thiệu các phương phápcó tính phân tích về đấu tranh giai cấp (lịch sử và hiện tại) và vấn đề của chủ nghĩa tư bản, chứ không phải là dự đoán về dạng thức tương lai của chủ nghĩa cộng sản.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Cuốn sách này chứa lý thuyết của Marx và Engels về bản chất của xã hội và chính trị, nhưng theo lời của họ, “Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp.” Nó cũng giới thiệu ngắn gọn quan điểm của họ về việc xã hội tư bản thời đó sẽ dần được thay thế bởi chủ nghĩa xã hội và dần dần là chủ nghĩa cộng sản.

3. Cộng hòa – Plato (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Vào cuối thời kỳ sáng tạo của Athens, thời kỳ trang bị cho nền văn minh phương Tây trí tuệ, nghệ thuật và chính trị, Plato đã viết tác phẩm Cộng hòa, là những lập luận của ông về bản chất tự nhiên và ý nghĩa của công lý, nhà nước lý tưởng và người cai trị.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Tất cả những ý tưởng Âu châu sau đó về chủ đề này, mang những đặc điểm về nó một cách gián tiếp hoặc trực tiếp, trong những cuộc đối thoại Plato nổi tiếng nhất. Mặc dù đối với một số người, xã hội ông mô tả trông giống như một cộng đồng người lý tưởng, và đối với vài người thì đó là một cơn ác mộng tàn bạo. Trong mô tả của mình, Plato đặt ra câu hỏi xác đáng về chính trị, nghệ thuật, giáo dục và chỉ dẫn chung của cuộc sống.

4. Nền dân trị Mỹ – Alexis de Tocqueville (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Năm 1831, Alexis de Tocqueville – một quý tộc người Pháp đã đến Hoa Kỳ để đánh giá hệ thống hình phạt quốc gia – nhưng ông có mục tiêu cá nhân cao hơn. Xem xét hệ thống dân chủ độc đáo ở Hoa Kỳ như là một mô hình khả dĩ cho Pháp hậu cách mạng, Tocqueville bắt đầu nghiên cứu văn hóa, bản sắc và các thể chế của đất nước đang phát triển này. “Tôi thừa nhận rằng ở Mỹ tôi thấy nhiều hơn nước Mỹ”, ông nói; “Tôi đã tìm kiếm hình ảnh của nền dân chủ, với xu hướng, đặc trưng, định kiến, và sự say mê, để chúng ta có thể học được những gì chúng ta phải sợ hãi hoặc hy vọng từ tiến trình của nó.”

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Cuốn sách kinh điển của ông “Nền dân trị Mỹ” , đã được chứng minh là sâu sắc và đầy tính tiên đoán, và nó tiếp tục nhận được sự chú ý của các sử gia, học giả và chính trị gia ngày nay.

5. Chính trị luận – Aristotle (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Trong cuốn sách “Chính trị luận” , Aristotle giải quyết các câu hỏi cốt lõi của khoa học chính trị. Xã hội nên được quản lý như thế nào để đảm bảo phúc lợi của cá nhân? Những loại hình chính phủ nào là tốt nhất và chúng nên được duy trì như thế nào? Bằng cách phân tích một loạt các hiến pháp của các thành bang – đầu sỏ chính trị, nền dân chủ và chính thể chuyên chế – ông đã tìm cách xác minh điểm mạnh và điểm yếu của từng hệ thống để xác định hệ thống nào có hiệu quả nhất, cả về lý thuyết và thực tiễn.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Đây là một công trình rất quan trọng, ảnh hưởng đến các nhà tư tưởng khác như Aquinas và Machiavelli. Chính trị luận vẫn là một bài bình tuyệt vời về các vấn đề và lợi ích chính trị cơ bản, cung cấp những hiểu biết thú vị về các hoạt động và thái độ của Hy Lạp đối với thành bang.

6. Khế ước xã hội – Jean-Jacques Rousseau (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

“Con người sinh ra được tự do, nhưng ở đâu họ cũng bị xiềng xích.”

Đây là những lời mở đầu nổi tiếng của một tác phẩm đã liên tục khuấy động các cuộc tranh luận mạnh mẽ kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1762. Từ chối quan điểm cho rằng bất cứ ai cũng có quyền tự nhiên để thực thi quyền lực lên những người khác, Rousseau lập luận, hãy thay thế nó bằng một hiệp ước, hoặc ” khế ước xã hội, nên tồn tại trong tất cả các công dân của một quốc gia và đó sẽ là nguồn gốc của quyền lực tối cao.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Từ tiền đề cơ bản này, ông tiếp tục kiểm tra các vấn đề về tự do và pháp luật, tự do và công lý, dẫn đến một tầm nhìn mới về xã hội mà đối với một số người là vạch ra một kế hoạch cho chế độ độc tài, đối với người khác, lại là một tuyên bố về các nguyên tắc dân chủ.

7. Bàn về tự do – John Stuart Mill (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Bàn về tự do là một công trình triết học của nhà triết gia người Anh John Stuart Mill. Xuất bản năm 1859, cuốn sách của Mill áp dụng hệ thống đạo đức về thuyết công lợi cho xã hội và nhà nước. Mill đã cố gắng thiết lập tiêu chuẩn cho mối quan hệ giữa nhà cầm quyền và quyền tự do. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của lợi ích cá nhân, cái ông nghĩ là điều kiện quan trọng để đạt được hạnh phúc lớn hơn – đạo đức tối cao của thuyết công lợi.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Hơn nữa, Mill chỉ trích những sai lầm của những nỗ lực trước đó để bảo vệ các quyền lợi cá nhân, các ý niệm dân chủ kết cục trong sự chuyên chế của số đông. Trong số các tiêu chuẩn được đưa ra trong công trình này là ba đặc quyền cơ bản của cá nhân, ba phản biện chính đáng của ông với sự can thiệp của nhà nước, và hai châm ngôn của ông cho mối quan hệ của cá nhân với xã hội; những điều đó đã hình thành toàn bộ học thuyết trong cuốn sách của Mill.

8. Khảo luận thứ hai về chính quyền – John Locke (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Là một trong những nhà triết gia Khai sáng sớm nhất của nước Anh, John Locke đã cố gắng đưa lý luận và tư duy phản biện vào cuộc tranh luận về nguồn gốc của xã hội dân sự. Trong một nỗ lực tái cấu trúc bản chất và mục đích của chính phủ, học thuyết khế ước xã hội đã được đề xuất. Cuộc thảo luận thứ hai về chính quyền đã làm rõ các cuộc tranh luận chi tiết về việc xã hội dân sự đã phát triển thế nào và bản chất nguồn gốc của nó.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Lập luận của Locke về sự đồng thuận ngầm, phân chia quyền lực, và quyền của công dân nổi dậy chống lại chính phủ khắc nghiệt đã khiến lập luận thứ hai trở thành một trong những tiểu luận có ảnh hưởng nhất trong lịch sử triết học chính trị.

9. Sự Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh – Samuel P. Huntington (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Sự Va Chạm Của Các Nền Văn Minh đã giải thích cách bùng nổ dân số ở một số nước Hồi giáo và sự tăng trưởng kinh tế của Đông Á đang làm thay đổi chính trị toàn cầu như thế nào. Chính những phát triển này đã thách thức sự thống trị của phương Tây, thúc đẩy sự phản đối với lý tưởng mà phương Tây coi là “phổ quát”, tăng cường xung đột giữa các nền văn minh về vấn đề như phổ biến vũ khí hạt nhân, nhập cư, nhân quyền và dân chủ.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Sự gia tăng dân số Hồi giáo đã dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh quy mô nhỏ trên khắp Âu Á, và sự xuất hiện của Trung Quốc có thể dẫn đến một cuộc nội chiến toàn cầu của các nền văn minh. Huntington cung cấp cho phương Tây một chiến lược để bảo tồn nền văn hóa độc đáo của nó và nhấn mạnh sự cần thiết cho mọi người trên khắp thế giới học cách cùng tồn tại trong một thế giới đa cực, đa văn minh phức tạp.

10. Địa Đàng Trần Gian – Thomas More (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Địa Đàng Trần Gian của Thomas Moore là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng nhất trong văn học phương Tây. Địa Đàng Trần Gian mô tả cộng đồng lý tưởng trên một hòn đảo là nơi đạt được sự hòa hợp xã hội hoàn hảo. Trên hòn đảo này, tất cả tài sản thuộc về cộng đồng, bạo lực không tồn tại, và mọi người đều có cơ hội sống và làm việc trong môi trường của sự khoan dung tín ngưỡng. Nhiều phong trào xã hội trong lịch sử đã được lấy cảm hứng từ cuốn sách của More. Mặc dù dường như không thể đạt được, cuốn sách của Thomas Moore cho thấy một bức tranh về những gì có thể xảy ra.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

11. Luật pháp – Frédéric Bastiat (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Trong Luật pháp, Frédéric Bastiat viết rằng mọi người đều có quyền “được bảo vệ con người, sự tự do, và tài sản của mình”. Nhà nước chỉ nên bảo vệ quyền này bằng cách “thay thế các thế lực cá nhân bằng một thế lực chung”. “Công lý” (bảo vệ sự sống, tự do, tài sản của một người) bị giới hạn, nhưng nếu quyền lực của chính phủ được mở rộng hơn nữa, thì những nỗ lực từ thiện, quyền lực của chính phủ sẽ trở thành vô hạn và có thể phát triển không ngừng.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Chủ nghĩa toàn trị là kết quả của ba giả thuyết: “sức ì của nhân loại, sự toàn năng của luật pháp, và sự không thể sai lầm của các nhà lập pháp.” Công chúng sau đó được thiết kế bởi các nhà lập pháp và bị chinh phục bởi ý chí của các nhà lập pháp “như đất sét với người thợ gốm” vậy.

12. Trật tự thế giới – Henry Kissinger (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Dựa trên những hiểu biết sâu sắc của Kissinger về lịch sử và kinh nghiệm của mình với vai trò cố vấn an ninh quốc gia và thư ký liên bang, “Trật tự thế giới” dẫn người đọc qua những giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử thế giới đương đại. Kissinger cung cấp một cái nhìn độc đáo về các cuộc đàm phán của chính phủ Nixon với Hà Nội về kết thúc Chiến tranh Việt Nam, cũng như cuộc tranh luận gay gắt giữa Ronald Reagan với thủ tướng Nga Gorbachev ở Reykjavík.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Ông đã cung cấp những hiểu biết thú vị về tương lai mối quan hệ giữa Hoa Kỳ – Trung Quốc và sự phát triển của Liên minh châu Âu, ông đã nghiên cứu các bài học về cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Đưa độc giả qua các phân tích của mình về đàm phán hạt nhân với Iran cho tới phản ứng của phương Tây về mùa xuân Ả Rập, và những căng thẳng giữa Nga và Ukraine, tác phẩm Trật tự thế giới là một nguồn đáng tin cậy về những phân tích lịch sử của Kissinger trong các sự kiện quyết định thời đại của chúng ta.

13. Tony Blair – Hành Trình Chính Trị Của Tôi (13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị)

Tony Blair – Hành trình chính trị của tôi là cuốn sách đầu tiên được viết dưới dạng hồi ký của Tony Blair, ghi lại một cách xác thực những năm tháng của ông khi còn là nhân vật quyền lực nhất nước Anh. Chính trong cuốn sách này, người đọc lần đầu tiên nhận thức được vai trò của ông trong việc thiết lập lại lịch sử hiện đại của vùng đất sương mù, kể từ cái chết của Công nương Diana cho đến chiến tranh chống khủng bố do Mỹ phát động. Ông cũng tiết lộ những bí mật quan trọng đằng sau những quyết sách nahmừ duy trì sức mạnh của Đảng Lao động, mối quan hệ mật thiết với nhiều nhân vật trong giới chính trường Anh như tân thủ tướng Gordon Brown và Peter Mandelson, cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế như Geogre Bush, Putin và Cliton.

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

13 cuốn sách hay kinh điển về chính trị

Tony Blair – Hành trình chính trị của tôi cũng là lời tự sự đầy chân thành của Tony Blair về cuộc sống và những sóng gió nơi chính trường, cũng như sự nguy hiểm của lối chơi quyền lực. Chính tại đây, ông đã học hỏi và trải nghiệm những thách thức mà một nhà lãnh đạo phải đối mặt, cũng như niềm tin và khát vọng mà ông luôn nắm giữ ngay cả khi đã rời nhiệm sở. Để có thể nói, có rất ít nhà lãnh đạo Anh cũng như cả toàn thế giới có thể tạo ra nhiều thành tựu như Tony Blair. Và trong hàng ngàn, hàng vạn lời khen ngợi dành cho ông, cũng có nhiều lời chỉ trích cho những sai lầm mà ông mắc phải. Thuvientrithuc hân hạnh giới thiệu đến bạn bức chân dung của một nhà lãnh đạo tài ba, một con người quyết đoán, một cá tính vượt trội thông qua lời kể và ngôn ngữ của chính ông: Tony Blair – Hành trình chính trị của tôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *