Kỹ Thuật Soạn Thảo Và Quản Lý Văn Bản

[toc]
Kỹ Thuật Soạn Thảo Và Quản Lý Văn Bản

Help us vote

Kỹ Thuật Soạn Thảo Và Quản Lý Văn Bản – Nhiều Tác Giả

Kỹ Thuật Soạn Thảo Và Quản Lý Văn Bản

Trong quá trình tổ chức hoạt động của một cơ quan, tổ chức, để việc quản lý, điều hành hoạt động đạt hiệu quả, không thể không quan tâm, nghiên cứu các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản vận dụng trong quá trình quản lý đó. Công tác soạn thảo và quản lý văn bản là một trong những nghiệp vụ cơ bản của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước, cũng như các tổ chức kinh doanh.

Trong thực tế hiện nay, việc tham mưu xây dựng văn bản của một số cơ quan, tổ chức vẫn chưa đảm bảo trình tự, thủ tục luật định, việc đầu tư, chuẩn bị trong công tác soạn thảo chưa cao nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng văn bản, từ đó làm hạn chế hiệu lực của văn bản, cũng như hiệu quả quản lý.

Xuất phát từ thực tiễn đó, cuốn sách Kỹ Thuật Soạn Thảo Và Quản Lý Văn Bản được biên soạn nhằm cập nhật những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc soạn thảo và quản lý văn bản theo đúng quy định của Nhà nước.

Nội dung sách bao gồm 4 phần chính:

Phần 1: Tổng qan về văn bản quản lý nhà nước

Phần 2: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Phần 3: Soạn thảo thư từ giao dịch

Phần 4: Công tác văn thư, lập hồ sơ và công tác lưu trữ

Thông tin sách chi tiết:

ISBN 2428792692964
Cty Phát hành Hương Huy
Nhà xuất bản NXB Phương Đông
Kích thước 16 x 24 cm
Tác giả Nhiều tác giả
Số trang 246
Loại bìa Bìa mềm
Ngày xuất bản 11-2014

Bình luận

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *